JOBMAATJES IS WAARDEVOLLE AANVULLING

Echt werkeloos is Menno Tigelaar nooit geweest. ‘Het was meer een fase tussen twee banen in. Ik weet dan ook niet hoe het voelt om langdurig op zoek te zijn naar werk.’ Toch weet Tigelaar wel degelijk wat werkeloosheid voor een mens kan betekenen. Hij is voor de ChristenUnie wethouder in Amersfoort met onder meer Werk en Inkomen in zijn portefeuille.

‘Stan Uyland van ReconnAct kwam bij me op bezoek toen ik net wethouder was. Hij vertelde me over het project Jobmaatjes van ReconnAct. Ik vind het prachtig dat mensen uit het bedrijfsleven op vrijwillige basis een werkzoekende onder hun hoede nemen en begeleiden naar een baan of een opleiding. Stan vertelde dat Amersfoort – na Soest – een van de eerste gemeenten in de regio was die met het Jobmaatjesproject aan de slag ging. Ik vind Jobmaatjes een waardevolle aanvulling op ons instrumentarium om mensen weer aan het werk te krijgen.’

Instrumenten

Amersfoort kent meer manieren om mensen uit hun werkloze bestaan te begeleiden. Tigelaar: ‘Bij de Blauwe Paraplu maken mensen deel uit van een coöperatie waarin ze zelfstandig een bedrijf voeren. Ze krijgen ondersteuning en begeleiding vanuit die coöperatie. Verder kennen we het Jongerenloket waarbij we werklozen uit die doelgroep begeleiden om weer aan het werk te komen. WorkFast is ook een instrument dat we ondersteunen. Bij WorkFast worden mensen met een WW- of bijstandsuitkering begeleid naar een nieuwe baan. In dit rijtje heeft Jobmaatjes ook een duidelijke plaats gevonden. Door verschillende instrumenten in te zetten kunnen we diverse doelgroepen bedienen. Je benadert die doelgroepen ieder op hun eigen manier door zo te werken. Amersfoort kijkt steeds naar de klant en diens behoeften: wat heeft deze werkzoekende nodig? Op deze manier kunnen we maatwerk leveren.’

Lof

Tigelaar is vol lof over het project Jobmaatjes: ‘Het is prachtig dat de vrijwillige Jobmaatjes hun kennis, ervaring en netwerk inzetten. Ik zie momenteel geen mogelijkheid om zelf Jobmaatje te worden maar ik verbind me graag als ambassadeur aan dit project. Ik zit uiteraard middenin de materie van werk en inkomen en kan het project Jobmaatjes heel goed naar voren brengen in het bestuurlijk overleg met andere gemeenten in deze regio.’