Over ons

ReconnAct Amersfoort

Stichting ReconnAct is een landelijke organisatie, voortgekomen uit GIDSnetwerk, een landelijk netwerk van leiders dat zich ten doel stelt mensen meer te betrekken bij onze samenleving. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen in Nederland aan betekenisvol werk te helpen door maatjesprojecten op lokaal niveau te ondersteunen.

In korte tijd heeft ReconnAct met projecten in Soest, Barneveld en Apeldoorn bewezen dat mensen via de inspanningen van maatjes weer aan het werk komen. De inzet van vrijwillige, enthousiaste en doelgerichte mensen maken het mogelijk dat veel werkzoekende mensen inmiddels weer een betaalde baan gevonden hebben.

ReconnAct is dus een landelijke organisatie, met lokale stichtingen. In Amersfoort wordt stichting ReconnAct uitgevoerd door projectteam ReconnAct Amersfoort. Er wordt onder andere nauw samengewerkt met de Gemeente Amersfoort.

Het projectteam ReconnAct Amersfoort bestaat uit: Marian Connotte (projectleider).

Het projectteam kan desgewenst de hulp inschakelen van het Comité van Aanbeveling voor Amersfoort. Hierin zijn zeven mannen en vrouwen uit diverse maatschappelijke of bedrijfssectoren  in Amersfoort vertegenwoordigd.