Update Amersfoortse Maatjes

Na ondertekening van het convenant tussen ReconnAct en de gemeente Amersfoort is het projectteam  gestart.  ReconnAct werkt nauw samen met de gemeente. Maandelijks bespreekt de projectleider (Marian Connotte) met enkele betrokken trajectbegeleiders (aan ‘Stadsring 75‘) de vragen en algemene voortgang. Doel is hoogopgeleide werkzoekenden in stadsregio Amersfoort naar werk te begeleiden. Maatjes ondersteunen in woord en daad de deelnemers. ReconnAct heeft met de gemeente Amersfoort afgesproken dat vooralsnog 25 mannen en vrouwen kunnen worden aangemeld.

3.CvA Amersfoortse Maatjes 1febr2016

De eerste deelnemers zijn er, de kennismakingsgesprekken zijn gestart en vervolgacties in gang gezet. Tijd voor een bijeenkomst  met het Comité van Aanbeveling.  Dat gebeurde op 1 februari.  Enkele Maatjes, leden van het Comité van Aanbeveling en het projectteam Amersfoort  ontmoetten elkaar in Soesterberg.

Er werd gesproken over de activiteiten van het projectteam en maatjes, de beoogde resultaten en de mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen in Amersfoort te betrekken als maatje.  De ambities zijn groot en óok realistisch. De komende periode willen we meer (nieuwe) maatjes werven en het project verder promoten in Amersfoort. Natuurlijk zijn ook de verwachtingen en bijdragen van comité en maatjes  als ambassadeurs uitgewisseld. En het punt dat ons allen raakt en verbindt in  project Amersfoortse Maatjes ? Mensen met elkaar (opnieuw) verbinden!