VAN WERKZOEKEND NAAR SYNFOXS

Oege is een man van weinig woorden, Theo gebruikt meer tekst. Gevraagd naar de werkzaamheden van het bedrijf dat ze hebben opgezet, de maatschap SYNFOXS Business Support, antwoordt Theo: ‘Wij richten ons op de ondernemer om te helpen zijn bedrijfsprocessen te optimaliseren. We gaan in gesprek met een opdrachtgever, analyseren diens vraag om het probleem te achterhalen en stellen een project op om ons advies te formuleren. De uitwerking daarvan in de onderneming kunnen wij ook begeleiden. Ons motto is dan ook: één dienst, één team, één prijs.’

Oege: ‘We helpen en maken onszelf uiteindelijk overbodig.’

Het gesprek met Oege Faber (57) en Theo van Barlingen (54) vindt plaats in Amersfoort, waar Synfoxs gevestigd is. Beiden vertellen hoe ze werkeloos raakten en wat dat met hen deed.

Theo: ‘Ik was een allround boekhouder, en ben dat eigenlijk nog steeds. Ik heb twintig jaar gewerkt als “hoofdadministrateur” en veertien jaar als HR-manager. Het bedrijf waarin ik die functies uitoefende, werd in 2013 verkocht. Voor mij was er geen plaats meer. Ze hadden liever een jongen van dertig die beter in het verkoopplaatje paste.’

Het verhaal van Oege vertoont overeenkomsten met dat van Theo: ‘Op de middelbare school werd ik begin jaren ‘70 geraakt door een verhaal over houtgebruik in Biafra, hongersnood en te weinig hout om te koken. Houtgebruik wilde ik vanaf toen gaan optimaliseren: daarop ben ik ook afgestudeerd, hoe verzaag je een boomstam optimaal? Na de studie bosbouw aan de toen zo geheten Landbouwuniversiteit in Wageningen ben ik dat ook daadwerkelijk gaan doen. Het optimaliseren heb ik eigenlijk in alle zeventien functies gedaan die ik daarna uitoefende, maar dan meer gericht op het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Mijn laatste betaalde rol was servicemanager – intermediair tussen business en ICT – bij een bank. In 2013 kwam ik op straat te staan als gevolg van een herstructurering.’

Klantmanager

Beiden kwamen in contact met een klantmanager van de gemeente Amersfoort, een gebruikelijk traject voor wie een uitkering ontvangt. Theo: ‘Die klantmanager gaf me een heel goede tip: neem eens contact op met ReconnAct. Na een gesprek met de projectleider werd ik gekoppeld aan een Jobmaatje. Met haar vragen zette zij mij aan het denken over mijn situatie, over mijn mogelijkheden. Ik vond het heel fijn om daar op die manier mee bezig te zijn, want alleen blijf je in een kringetje draaien. Gevoelens van “alleen-staan” sluipen binnen naarmate je langer in een uitkering zit. Op een gegeven moment werd ik gekoppeld aan Oege en een derde man. We kregen de vraag om als proef een bedrijf op te zetten. Dat was een jaar geleden. We besloten om daar echt werk van te maken, letterlijk en figuurlijk. In ons bedrijf adviseren, begeleiden en ondersteunen we bedrijven.’

Oege: ‘Dat optimaliseren is echt een rode draad.’

Bij het uitwerken van de plannen hiervoor kregen Oege en Theo steun vanuit ReconnAct en anderen die ze via netwerken leerden kennen. In april presenteerden ze gedrieën hun nieuwe bedrijf aan twintig personen uit het bedrijfsleven en netwerkcontacten. Daar rolden twee proefopdrachten uit die ze met veel plezier – en succes – vervulden.

Invloed

De invloed van Jobmaatjes is goed merkbaar in het proces dat Oege en Theo doormaakten. ‘Het is heel goed om op gezette tijden met een Jobmaatje te sparren,’ zegt Oege, ‘dat houdt mij scherp. Hans, mijn huidige jobmaatje is er voor me, maar hij loopt me niet voor de voeten. Hij schudt aan de boom, houdt me alert, stelt nieuwe wegen voor en activeert me. Allemaal heel waardevol. Hans drong er ook op aan om met Theo te praten om te bekijken of samenwerking tot iets moois kon leiden.’

Theo: ‘In de periode dat ik werkloos was, kwamen de muren af en toe wel op me af. Door de contacten met Jobmaatjes kom je weer uit dat isolement. Ik heb in die contacten geleerd om vooruit te denken, weer perspectief te zien.’

Oege: ‘Op het gezin heeft mijn ontslag impact en ook financieel. Vervelen doe ik mij echter niet, want ik ben bezig gebleven met mijn vrijwilligersactiviteiten naast de activiteiten om betaald werk te vinden. Netwerken is een van die activiteiten. Een tip daarbij is aan het einde van een netwerkgesprek altijd te vragen met wie ik het beste een vervolggesprek kan voeren.’

Aanvullen

In hun nieuwe bedrijf komen de eigenschappen van Theo en Oege goed van pas. In die eigenschappen vullen ze elkaar namelijk goed aan. ‘Ik ben van het regelen’, zegt Oege. ‘Ook weer optimaliseren natuurlijk. Bij bijna alle werk- en opdrachtgevers speelden optimaliseren, coachen en regelen een belangrijke rol. Ook in mijn vrije tijd overigens. Vanaf mijn zestiende ben ik al vrijwilliger. Bij de school van mijn kinderen regel ik bijvoorbeeld de kerstversierploeg, zit ik in de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Ik geniet ervan om een klus tot in de puntjes te verzorgen en mensen coachend aan te sturen. Ook doe ik de coördinatie van het wedstrijdsecretariaat op zaterdag bij een voetbalclub en organiseer ik bijvoorbeeld nieuwjaarsrecepties bij de Vereniging Mensa Nederland. Bij Mensa ben ik ook penningmeester. Iedereen die werkt, voert natuurlijk uit en dat is bij mij veelal in de begeleiding en coaching, bijvoorbeeld in de vorm van meewerkend voorman. Dat doen we bij Synfoxs eigenlijk net zo.’

Theo vult aan: ‘En ik ben een procesdenker, zet graag alle puntjes op de i. Ik denk in stappen, liefst van A tot Z. Ik heb er een hekel aan om stappen over te slaan. Eerst gewoon en dan kunstjes, niet andersom, net zoals onze derde man. Oege is wat makkelijker. Op dat gebied vullen we elkaar heel goed aan.’

Inmiddels hebben ze met z’n drieën de eerste voorzichtige stappen gezet met Synfoxs. Ze hopen er nog een flink aantal jaren ondernemend mee bezig te zijn. ‘We hoeven er niet rijk van te worden’, legt Oege uit, ‘we vinden het zeker zo belangrijk om op een zinvolle manier bedrijven te helpen vooruit te komen en werkloosheid voor werknemers te voorkomen. Daar halen wij qua werk onze voldoening uit.’

Meer informatie over hun dienstverlening is te vinden op www.synfoxs.biz