Werkgevers

Werkgevers

Via ReconnAct Amersfoort kunt u als werkgever op een unieke manier invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor elk bedrijf zal die invulling anders zijn. Denk aan de volgende mogelijkheden:

  • Sponsoring in geld
  • Sponsoring in natura, bijv. een vergaderzaal ter beschikking stellen
  • Maatjes werven onder het personeel
  • Collega-ondernemers vertellen over ReconnAct

Een werkgever:

“Laat ik heel duidelijk zijn: winst maken moet als je een bedrijf hebt, zoals ik! Maar ik heb ook gemerkt dat je daarvoor prima mensen kunt inzetten die door maatjes zijn begeleid.

Alleen al dat ze begeleiding van een maatje willen, is voor mij een teken dat het mensen zijn die zich echt willen inzetten in het werk. Ik kan ze goed gebruiken, hoor, en het is ook mooi meegenomen dat ik daardoor meer kans maak bij aanbestedingen”.


Voordelen voor u als werkgever?

  • Maatjes zullen zich als ambassadeur gaan gedragen voor uw bedrijf.
  • Bedrijven die zich bezig houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sluiten beter aan bij de eisen die overheden stellen bij openbare aanbestedingen.
  • De betrokkenheid van een bedrijf werkt op alle niveaus van de organisatie op een positieve manier door. Er zal altijd sprake zijn van een win-win-win situatie: “win” voor de mensen die werk of opdrachten zoeken, “win” voor het bedrijf dat ondersteunt en “win” voor gemeenten en de samenleving omdat meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Zo komt er een krachtenveld op gang dat positief doorwerkt op de hele samenleving.

Contact?

Wilt u benaderd worden door ons voor een afspraak? Vul dan het formulier in en wij nemen met u contact op.