Project Jobmaatjes Leusden per mei 2022 formeel afgerond

In Leusden is in 2018/2019 een kleinschalig pilotproject gestart met dank aan Albert Dragt (toen wethouder, sinds 2020 Jobmaatje in Leusden). Doel: statushouders helpen in de voorbereidingen naar een betaalde baan. De ervaringen uit deze pilot zijn gebruikt om in 2020- 2022 nieuwkomers in Leusden (een positievere term toch dan statushouders) via taalwerkstages verder te helpen.

Taalwerkstages

In een taalwerkstage doe je ervaring op in het vak of branche waarin je graag wilt werken. Je leert snel in een (mee)werkstage de meest relevante woorden en vaktermen in dat vak en je maakt gelijk kennis met de (in)formele regels en werkomgeving. Zo een taalwerkstage (TWS) kun je als nieuwkomer dan voor 1 tot 3 dagdelen per week oppakken naast de taallessen. Vlg. ons (ReconnAct en Jobmaatjes) is het heus niet nodig om eerst je inburgeringstraject geheel afgerond te hebben voordat je aan een TWS kunt beginnen.

Een Jobmaatje begeleidt de nieuwkomer tijdens haar of zijn TWS en heeft (twee)wekelijks een gesprek. Zonder de inzet van de enthousiaste en betrokken Jobmaatjes was dit project zeker niet mogelijk geweest. En uiteraard zijn medewerking en affiniteit van organisaties en bedrijven nodig.

Effect coronajaren

De maatregelen en richtlijnen in de twee coronajaren waren helaas een reden voor uitstel of vertraging in enkele taalwerkstages. Moeilijke momenten.’ Was je net goed bezig met Nederlands (spreken en luisteren) en ging van alles dicht, moest je veel thuisblijven’. Dat had een effect op menig zelfvertrouwen. Toch zijn de deelnemers en Jobmaatjes en projectteam zo goed als mogelijk doorgegaan met voorbereiding en realisatie.  

Aanleiding afronding

Vanwege de nieuwe wet op inburgering per januari 2022 zijn in de regio Amersfoort (incl. Leusden) meer taken aan IntegratieWerk vanuit de betreffende gemeentelijke afdelingen toegekend. E.e.a. betekende een overlap met de inzet van Jobmaatjes in Leusden. Na goed overleg met ReconnAct is door de Leusden besloten het project per mei 2022 af te ronden.

Reconnact vindt dat jammer, accepteert de beleidskeuze en heeft toegezegd om op verzoek van gemeente Leusden de ervaringen en werkwijze toe te lichten of ondersteuning te bieden.

Projectresultaten

Het projectteam heeft in de afgelopen jaren in wisselende samenstellingen zeer gemotiveerde nieuwkomers en Jobmaatjes mogen ontmoeten en mee samenwerken. Ca 1/3 van de nieuwkomers die door Jobmaatjes in afgelopen jaren begeleid zijn, zijn inmiddels in een betaalde baan actief of via stages en werkervaring daar bijna klaar voor. Een deel is nog met een TWS bezig of wil focus tijdelijk leggen op behalen B1 of A2 examen Nederlands leggen. Een ander deel tenslotte is wegens omstandigheden (privé, verhuizing, ziekte) gestopt.

Het project Jobmaatjes Leusden is formeel per mei 2022 gestopt. Toch zullen enkele nieuwkomers (deelnemers) nog enkele maanden met hun Jobmaatje contact houden vanwege wat losse eindjes of gewoon omdat beiden dat plezierig (!) vinden.

Successen delen en ervaringen vieren>

Projectteam wilde uiteraard met deelnemers en Jobmaatjes samen de successen en resultaten vieren. En dat is gebeurd op een warme zaterdagmiddag. Helaas kon niet elk Jobmaatje, (oud)projectleider en (oud)deelnemer aanwezig zijn.  Máár, het was een plezierige middag vol waardering, uitwisseling, plezier en spelelement. Deels in De Boerderij (bibliotheek Eemland- Leusden), en een iets groter deels op de bowlingbanen in De Korf (Smidse, Leusden) 😊

Via een mini-presentatie vertelde Lex Bergers (trainer ReconnAct) over de ‘skills voor de toekomst’ die je helpen om mee te groeien en als werknemer aantrekkelijk te blijven voor werkgevers. Lex noemde o.a. de noodzaak om je te verdiepen in online communiceren met overheid, met zorgverzekeraar, met bedrijven, scholen etc. Ook lichtte hij de noodzaak toe om te zorgen dat je met complexe informatie kunt omgaan.

In haar dankwoord vertelde Marian Connotte (na Andéla de Wilde en Marguerite Slagboom projectleider in laatste periode) enorm veel respect en waardering te hebben voor de inzet en daden van de nieuwkomers: Nederlands leren, ervaring opdoen, vaak je kinderen nog begeleiden in hun stappen in school en opleiding, omgaan met die Nederlanders die zeer direct zijn en van alles vragen over je privé en je wensen en dromen. En over je ervaringen. En dan nog al die dagelijkse kleine dingen die anders zijn georganiseerd of ingewikkelder lijken dan in je moederland. Of wat er van je verwacht wordt en hoe dat werkt met de OV Chip en met allerlei toeslagen en regels rond werken en ziekmeldingen. En al die nieuwsberichten en politieke discussies……

Zonder Jobmaatjes zou ReconnAct de afgelopen jaren dit project in Leusden niet hebben kunnen realiseren.  Zij hebben tijd en enthousiasme en kennis in gezet en daar zijn we dankbaar voor, hartelijk dank: Robbert, Albert, Ernst, Andéla, Lex, Albert Jan, Melle, Diederik.

Zoals gezegd, niet iedereen was er, wel waren er cadeautjes voor elke deelnemer en elk Jobmaatje. En de prijs voor de beste bowler: we zijn allemáál winnaars. En ja: iedere speler heeft een ‘spare’ en of ‘strike’ gegooid 😊. “If you never try, you’ll never know”