Category Archives: Actueel

Project Jobmaatjes Leusden per mei 2022 formeel afgerond

In Leusden is in 2018/2019 een kleinschalig pilotproject gestart met dank aan Albert Dragt (toen wethouder, sinds 2020 Jobmaatje in Leusden). Doel: statushouders helpen in de voorbereidingen naar een betaalde baan. De ervaringen uit deze pilot zijn gebruikt om in 2020- 2022 nieuwkomers in Leusden (een positievere term toch dan statushouders) via taalwerkstages verder te

Lees verder →

Nieuwkomers in Leusden zoeken taalwerkstages

LEUSDEN Hamzeh maakt met een grote glimlach een boksende beweging. Dit soort spontane acties horen bij zijn persoonlijkheid. Een aardige man die zoveel mogelijk zichzelf wil zijn en een gelukkig leven wenst. Vier Leusdense statushouders vertellen over hun verleden en toekomst in Nederland. Aan tafel zitten Tamara (Georgië), Zélal (Syrië), Kadir (Turkije) en Hamzeh (Syrië). Hamzeh

Lees verder →

Nieuwe projectcoördinator Leusden

Marguerite heeft gewerkt in diverse sectoren en bedrijven (ook in Leusden) o.a. als assistent in organiseren en ondersteunen en is destijds als secretaresse begonnen. Zij heeft een periode gewerkt in het opvangen en ontvangen van statushouders in Leusden (Gastvrij Leusden). Daarom is ze vertrouwd met de cultuuraspecten en inburgeringsthema’s waarmee de nieuwe inwoners van Leusden

Lees verder →

Opdracht van Gemeente Leusden aan ReconnAct voor 2019-2020

Max 7 statushouders in Leusden via inzet van een Jobmaatje laten kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hen werkervaring laten opdoen, hetzij via een leer/werk/taal stage, hetzij via een Werkervaringsplek (WEP) of anders. En uiteraard, indien mogelijk hen laten doorstromen naar betaald werk. Daarmee heeft Leusden aan ReconnAct eenzelfde opdracht gegeven als in het pilotjaar

Lees verder →

Korte terugblik op pilotjaar

Het pilotjaar is gebruikt om het project op te zetten, te starten met de begeleiding en bemiddeling, ervaringen op te doen met de doelgroep en de begeleiding van deze doelgroep door vrijwillige en opgeleide Jobmaatjes.  De aanpak, resultaten en aanbevelingen beschreven in de rapportage zijn voor de gemeente Leusden reden om het project met een

Lees verder →

Wie is projectleider Andéla de Wilde

Zo’n 5 jaar geleden begon ik als vrijwilliger bij ReconnAct om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij hun zoektocht naar werk. Met mijn HR-achtergrond hoopte ik als jobmaatje iets voor een werkzoekende te kunnen betekenen. Waarom vind ik werk belangrijk? Met werken verdien je natuurlijk een inkomen, maar dat vind ik niet

Lees verder →

Nieuwsbrief 1

https://stichtingreconnact.nl/leusden/Nieuwsbrief 1.pdf

Lees verder →