Korte terugblik op pilotjaar

Het pilotjaar is gebruikt om het project op te zetten, te starten met de begeleiding en bemiddeling, ervaringen op te doen met de doelgroep en de begeleiding van deze doelgroep door vrijwillige en opgeleide Jobmaatjes.  De aanpak, resultaten en aanbevelingen beschreven in de rapportage zijn voor de gemeente Leusden reden om het project met een jaar te continueren.

Erg fijn, omdat wij nu de mogelijkheid krijgen door te gaan: het project kan worden geïntensiveerd, uitgebouwd en verbreed. Een win-winsituatie voor statushouders, de Gemeente Leusden en haar ondernemersnetwerk en ons. En door te investeren in het project, door te zorgen dat deze geborgd wordt in de lokale infrastructuur, plukken we, vooruitlopend op de Nieuwe Wet op de Inburgering, daar nu al de vruchten van!

Graag delen we de belangrijkste resultaten en bevindingen uit het eerste jaar. Zeker omdat deze de aanpak voor het tweede jaar mede vormgeven. (een samenvatting of eindrapportage 1e jaar is op te vragen bij marianconnotte@reconnact.nl)

Resultaten

In het pilotjaar zijn 7 deelnemers ingestroomd, hiervan hadden 4 deelnemers aan het einde van de pilot (mei 2019) het doel behaald: uitstroom naar stage of vrijwilligerswerk. Inmiddels zijn we weer wat nieuwe resultaten verder:

Aantal deelnemers        Resultaat (medio febr. 2020)
1 Betaald werk
2 Stage loopt nog
2 Stage afgerond nu nr. betaald werk
1 Vrijwilligerswerk
1 Gestopt (zw. verlof)

Ervaringen

Deelnemers:

 • Velen zijn zeer gemotiveerd, doen erg hun best en zijn zeer actief, zelf ook op zoek naar werk
 • Voelen zich nog wat onzeker over de eigen (taal-) vaardigheden
 • Hebben vaak moeite met de directe benadering in Nederland; bv. vinden het lastig om op iemand af te stappen; wachten liever totdat ze geroepen worden
 • Communicatie was vaak lastig (slechts 3 van de 7 deelnemers waren klaar met Nederlands op niveau A2 (= niveau inburgeringsexamen)

Jobmaatjes:

 • Winnen van vertrouwen is belangrijk, in de eerste weken als Jobmaatje moet dat gebeuren
 • Begeleiden naar werk kost meer tijd en energie dan vooraf verwacht (Jobmaatje: ‘1e keer dat me iets dat ik wil bereiken niet lukt, frustrerend’)
 • Verrijkend; mooi en dankbaar werk om te doen
 • Aandacht voor en bespreken van cultuurverschil (‘Waarom moet mijn vrouw werken?’); ook in combinatie met zorg voor kinderen en man (‘Vrouw moet koken’)
 • Met name Syrische mannen zijn ongeduldig, willen snel aan de slag en gaan actief zelf op zoek. Snappen niet waarom het zo lang duurt, waarom eerst werkervaring moet worden opgedaan door bijv. stage of waarom ’t oprichten van een bedrijf zo moeizaam is (willen gewoon beginnen)
 • Uitleggen: je werkt voor een inkomen, maar met name dient werken om betrokken te zijn èn te blijven bij Nederlandse samenleving en voor taalvaardigheid (basis voor integratie). Ook om isolement te voorkomen. Geldt voor vrouwen en mannen.

Werkgevers:

 • Werkgevers vinden taalvaardigheid erg belangrijk; het begeleiden van statushouder/stagiair(e) die het Nederlands niet goed beheerst, wordt door diverse werkgevers als een te zware belasting gezien
 • Werkgever zegt dat medewerkers het niet zien zitten
 • Werkgever heeft het te druk om statushouder/stagiair(e) te kunnen begeleiden
 • Ook: ‘Leuk, laat maar komen!’

Taal:

 • Kinderen worden op school ondergedompeld in het Nederlands; volwassenen kunnen doorgaans slechts 3 keer max 2,5 uur per week les volgen (Noot: oorzaak o.a. leensysteem DUO -> per kwartaal is een max. bedrag voor lessen beschikbaar;)
 • Bij communicatieproblemen tussen statushouder <-> Jobmaatje of tussen statushouder<-> werkgever was bemiddeling van projectleider nodig
 • Voor vervolgopleiding op mbo-niveau is min B1 vereist; dat is niet haalbaar voor elke statushouder (B1 is Nederlands beheersen op havoniveau; teksten & grammatica)

Lees de korte samenvatting ReconnAct Leudsen – Korte terugblik op pilotjaar mei 2018 – mei 2019