Nieuwe projectcoördinator Leusden

Marguerite heeft gewerkt in diverse sectoren en bedrijven (ook in Leusden) o.a. als assistent in organiseren en ondersteunen en is destijds als secretaresse begonnen. Zij heeft een periode gewerkt in het opvangen en ontvangen van statushouders in Leusden (Gastvrij Leusden). Daarom is ze vertrouwd met de cultuuraspecten en inburgeringsthema’s waarmee de nieuwe inwoners van Leusden te maken krijgen. Marguerite heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan naast haar andere bezigheden van het organiseren van ruilbeurzen en activiteiten voor kinderen tot bijv. nu het gidsen in Dierenpark Amersfoort.

Net zoals andere projectleiders en- coördinatoren wordt ook Marguerite parttime namens ReconnAct ingezet. In december jl. is het project aan haar overgedragen en na een inwerkperiode is zij nu gestart.

Voor vragen: margueriteslagboom@reconnact.nl

Telf: 06 839 430 99