Opdracht van Gemeente Leusden aan ReconnAct voor 2019-2020

Max 7 statushouders in Leusden via inzet van een Jobmaatje laten kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en hen werkervaring laten opdoen, hetzij via een leer/werk/taal stage, hetzij via een Werkervaringsplek (WEP) of anders. En uiteraard, indien mogelijk hen laten doorstromen naar betaald werk.
Daarmee heeft Leusden aan ReconnAct eenzelfde opdracht gegeven als in het pilotjaar 2018-2019