Over ons

ReconnAct Leusden

Stichting ReconnAct is een landelijke organisatie. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen in Nederland aan betekenisvol werk te helpen door maatjesprojecten op lokaal niveau te ondersteunen. In korte tijd heeft ReconnAct met projecten nu actief in Amersfoort, Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Leusden, Soest, Waddinxveen en Weesp bewezen dat mensen via de inspanningen van Jobmaatjes weer aan het werk komen. De inzet van vrijwillige, enthousiaste en doelgerichte mensen maken het mogelijk dat veel werkzoekende mensen inmiddels weer een betaalde baan gevonden hebben.

In Leusden richt ReconnAct zich op dit moment specifiek op statushouders waarbij er nauw wordt samengewerkt met de Gemeente Leusden en de NVA.

Het gezicht van het project in Leusden is de Leusdense Marguerite Slagboom. Zij treed op als projectcoördinator, daarnaast bestaat het projectteam nog uit Marian Connotte en Lex Bergers.

Projectcoördinator Leusden

Marguerite heeft gewerkt in diverse sectoren en bedrijven (ook in Leusden) o.a. als assistent in organiseren en ondersteunen en is destijds als secretaresse begonnen. Zij heeft een periode gewerkt in het opvangen en ontvangen van statushouders in Leusden (Gastvrij Leusden). Daarom is ze vertrouwd met de cultuuraspecten en inburgeringsthema’s waarmee de nieuwe inwoners van Leusden te maken krijgen. Marguerite heeft altijd vrijwilligerswerk gedaan naast haar andere bezigheden van het organiseren van ruilbeurzen en activiteiten voor kinderen tot bijv. nu het gidsen in Dierenpark Amersfoort.

Voor vragen: margueriteslagboom@reconnact.nl
Telf: 06 839 430 99