Werkgevers

Werkgevers

Via ReconnAct Leusden kunt u als werkgever op een unieke manier invulling geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor elk bedrijf zal die invulling anders zijn.

Gemeente Leusden als opdrachtgever vindt het van belang samen met ReconnAct dat deze specifieke groep inwoners (statushouders) van Leusden een eerste werkervaring bij voorkeur in Leusdense bedrijven opdoen. Werkgevers en bedrijven kunnen op verschillende wijze bijdragen aan het realiseren van de hulp door Jobmaatjes aan statushouders in Leusden op weg naar werk:

  • (deel-)functies of opdrachten  met afgebakende taken  (projectmatig) aanbieden om  concrete werkervaring  op de Nederlandse arbeidsmarkt op te doen
  • Jobmaatje worden van een statushouder (een periode van 4 tot 12 maanden)
  • Taalwerkstage* faciliteren voor een statushouder die door Jobmaatje begeleid wordt
  • Financiële ondersteuning bieden (specifiek of op onderdelen)
  • Immateriële ondersteuning: bv locatie voor gesprekken Jobmaatjes met deelnemers beschikbaar stellen / materialen faciliteren e.d.
  • In het eigen netwerk aandacht vragen voor het JobMaatjesproject in Leusden (ambassadeurschap)

* Taalwerkstage:   de stage werkzaamheden  en opdracht zijn gericht op het leren werken en o.a. gericht begrijpen en toepassen van de vaktaal in het gewenste ambacht of werksector.

Een werkgever:

Maatjes-30-sept-3-300x205

“Laat ik heel duidelijk zijn: winst maken moet als je een bedrijf hebt, zoals ik! Maar ik heb ook gemerkt dat je daarvoor prima mensen kunt inzetten die door maatjes zijn begeleid.

Alleen al dat ze begeleiding van een maatje willen, is voor mij een teken dat het mensen zijn die zich echt willen inzetten in het werk. Ik kan ze goed gebruiken, hoor, en het is ook mooi meegenomen dat ik daardoor meer kans maak bij aanbestedingen”.


Voordelen voor u als werkgever?

  • Maatjes zullen zich als ambassadeur gaan gedragen voor uw bedrijf.
  • Bedrijven die zich bezig houden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sluiten beter aan bij de eisen die overheden stellen bij openbare aanbestedingen.
  • De betrokkenheid van een bedrijf werkt op alle niveaus van de organisatie op een positieve manier door. Er zal altijd sprake zijn van een win-win-win situatie: “win” voor de mensen die werk of opdrachten zoeken, “win” voor het bedrijf dat ondersteunt en “win” voor gemeenten en de samenleving omdat meer mensen mee kunnen doen in de maatschappij. Zo komt er een krachtenveld op gang dat positief doorwerkt op de hele samenleving.

Contact?

Wilt u benaderd worden door ons voor een afspraak? Mail ons en wij nemen met u contact op. Meld je aan!