10 december: “Er is werk voor iedereen”: avond voor werkgevers & ondernemers

Op 10 december 2018 organiseert GIDSnetwerk Waddinxveen in Cultuurhuis de Kroon samen met een aantal ervaringsdeskundigen en het College voor de Rechten van de Mens een informele,  interactieve en informatieve avond waarin Waddinxveense werkgevers en mensen met een beperking elkaar ontmoeten en aan de hand van hun ervaringen met elkaar in gesprek gaan over:  Er is werk voor iedereen, wij helpen u de drempels te nemen.

Onder leiding van de inspirerende, energieke en eveneens ervaringsdeskundige avondvoorzitter wordt het voor iedereen een leerzame en gezellige avond. U krijgt veel stof tot nadenken, want werken kan iedereen.

Deze gespreksavond wordt speciaal voor Waddinxveense werkgevers georganiseerd.

Graag vooraf opgeven via boosterom@gidsnetwerkwaddinxveen.nl