Wie zijn wij?

ReconnAct Waddinxveen

Stichting ReconnAct is een landelijke organisatie, voortgekomen uit GIDSnetwerk, een landelijk netwerk van leiders dat zich als missie ten doel stelt mensen meer te betrekken bij onze samenleving. Onze missie is om zoveel mogelijk mensen in Nederland aan betekenisvol werk te helpen door maatjesprojecten op lokaal niveau te ondersteunen.

In korte tijd heeft ReconnAct met projecten in diverse plaatsen bewezen dat mensen via de inspanningen van Jobmaatjes weer aan het werk komen. De inzet van deze vrijwillige, enthousiaste en doelgerichte Jobmaatjes maken het mogelijk dat veel werkzoekenden inmiddels weer een betaalde baan gevonden hebben en dat veel werkgevers een goede invulling gevonden hebben voor hun vacature.

ReconnAct is dus een landelijke organisatie, met lokale stichtingen. In Waddinxveen wordt Reconnact Waddinxveen uitgevoerd door GIDSnetwerk Waddinxveen.

Er wordt onder andere nauw samengewerkt met de Gemeente Waddinxveen.

Tevens is er een nauwe samenwerking met Werkgevers in de regio en met onze “vrienden”, met andere woorden onze sponsors, donateurs, verleners van faciliteiten.

En natuurlijk hebben wij een nauwe samenwerking met onze Jobmaatjes dankzij wie onze missie kan worden uitgedragen