Wie zijn wij?

ReconnAct Waddinxveen & GIDSnetwerk Waddinxveen.

Het ReconnAct jobmaatjesproject Waddinxveen is een project van Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen, waarbij we te werk gaan op basis van de kennis, methoden en werkwijze van de landelijke Stichting ReconnAct.

GIDSnetwerk Waddinxveen is in 2014 door een aantal lokale ondernemers opgezet met als doel om te investeren in een vitale Waddinxveense samenleving. Dat doen we op de eerste plaats door onderlinge aandacht, betrokkenheid en begeleiding van mensen te organiseren, zodat mensen die aan de kant dreigen te komen staan de aansluiting met de samenleving weer kunnen vinden. Daarnaast mobiliseren we vrijwilligers (organisaties), leggen we verbindingen en stimuleren we inwoners, gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties om hun inspanningen te bundelen en op elkaar af te stemmen. In het bijzonder richten we ons daarbij op de maatschappelijke effecten van langdurige werkloosheid. Want wie langere tijd geen werk heeft, ondervindt steeds meer problemen bij het participeren in de samenleving. Niet alleen brengen we de problematiek onder de aandacht, we richten ons ook op het bieden van ondersteuning aan de mensen zelf.

Najaar 2017 is daartoe het ReconnAct jobmaatjesproject Waddinxveen van start gegaan. Andere plaatsten gingen ons daarin voor, waardoor er al veel ervaring was opgedaan. In korte tijd heeft ReconnAct met projecten in verschillende plaatsen bewezen dat mensen via de inspanningen van Jobmaatjes weer aan het werk komen. De inzet van deze vrijwillige, enthousiaste en doelgerichte Jobmaatjes maken het mogelijk dat veel werkzoekenden inmiddels weer een betaalde baan gevonden hebben. Tussen de start in het najaar van 2017 en eind januari 2018 zijn er in Waddinxveen 26 trajecten van start gegaan. Hierdoor hadden eind december 2018 11 van hen een betaalde baan en 5 een vrijwilligersbaan die paste bij hun ambitie.

Ten behoeve van het ReconnAct jobmaatjesproject werken we onder andere samen met de Gemeente Waddinxveen, het Ondernemersplatform Waddinxveen en met allerlei maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast werken we samen met lokale werkgevers en met onze “vrienden”, met andere woorden onze sponsors, donateurs, verleners van faciliteiten. En natuurlijk hebben wij een nauwe samenwerking met het landelijk team van ReconnAct en onze JobMaatjes, dankzij wie onze missie wordt uitgedragen.

ANBI: GIDSnetwerk en Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Stichting GIDSnetwerk Waddinxveen is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). Voor wie geld wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat GIDSnetwerk als ANBI is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI‘s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Hieronder vindt u onze gegevens:

Bankrekeningnummer GIDSnetwerk Waddinxveen: NL55RABO0191871176
Naam: St. GIDSnetwerk Waddinxveen
Site: http://www.gidsnetwerkwaddinxveen.nl/
Fiscaal nummer: 8541 19 887
Contact: boosterom@gidsnetwerkwaddinxveen.nl