Handige links / gelieerd aan ReconnAct Waddinxveen

Hier verzamelen wij handige links van instanties waar wij mee samenwerken of waaraan wij  gelieerd zijn of die gewoon interessant voor jou kunnen zijn. Wil je er ook bij staan dan even aan ons melden.

https://www.waddinxveen.nl/  Alle informatie van en over Waddinxveen. door de gemeente Waddinxveen.

wijkplatformwaddinxveen.nl  Alle informatie van en over de verschillende wijken in Waddinxveen: Wat is er te doen/ wat wordt er gedaan?

www.fairtradewaddinxveen.nl  Op deze website vindt u alle informatie en laatste nieuws over Fairtrade, de deelnemende bedrijven en welke fairtrade producten verkrijgbaar zijn in Waddinxveen.

https://www.platformsociaalwaddinxveen.nl/  Het Platform Sociaal Waddinxveen (PSW) is een overlegplatform, bestaande uit Waddinxveense maatschappelijke organisaties, die met elkaar een bijdrage leveren aan het terugdringen van armoede  in Waddinxveen. Ze streven naar een samenleving waar iedereen aan mee kan doen, ook mensen die eenzaam zijn of zorg nodig hebben.

https://www.hetbruisnest.nl/  Het Bruisnest is een ontwikkelplaats waar vrijwilligers hun kwaliteiten en talenten kunnen inzetten om zo door te groeien naar een plek in de maatschappij. Het Bruisnest draait om meedoen en meetellen in de samenleving, positieve sociale ervaringen opdoen en het inzetten van eigen talenten en kwaliteiten. Door vanuit het sociaal isolement laagdrempelig in verbinding met de maatschappij te kunnen komen worden de kansen op re-integratie vergroot.

http://waddinxveenallesdichtbij.nl/  Deze portal is een product in het kader van ‘Waddinxveen, veel te doen, alles dichtbij’. Dit citymarketingproject is een initiatief van een aantal Waddinxveense organisaties en bedrijven.

www.kwadraad.nl  Kwadraad is een vernieuwende en ambitieuze organisatie die actief is in 45 gemeenten in Zuid-Holland en Utrecht West. Wij begeleiden en ondersteunen mensen bij hun dagelijkse leefproblemen. Denk daarbij aan vragen en problemen op gebied van – relatie en huwelijk, – geld en werk, – gezin en opvoeding, – rouw en verlies, – ruzie en geweld.

https://www.geredgereedschapwaddinxveen.nl  Gered Gereedschap zamelt afgedankt gereedschap en machines in Nederland in, knapt het op en verzendt het naar ontwikkelingslanden. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst. En zo kan jij leuk meedoen met repareren en deel zijn van een leuk team.

https://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/  Ben jij op zoek naar werk? Dan ben je hier op de goede plek! Hier vind je alle activiteiten die de Bibliotheek organiseert om jou verder te helpen, maar ook interessante artikelen en handige tips. Stuur voor meer informatie een e-mail walkentalk@bibliotheekdegroenevenen.nl.

https://www.cjgwaddinxveen.nl  Centrum voor Jeugd en Gezin Waddinxveen voor al je vragen over opvoeden en opgroeien. En voor vragen en informatie over bijvoorbeeld (mantel)zorg, dagbesteding, relatie, schuld of wonen is er 1 loket in Waddinxveen: de Wadwijzer. 

http://www.careforfamily.com/ Care for Family Waddinxveen: “”Uw nood, onze zorg! ​Uw hulp, onze wens””De stichting Care for Family in Waddinxveen biedt praktische hulp aan (kansarme) gezinnen en personen die om wat voor reden dan ook in de (financiële) problemen zijn geraakt. Door hen te helpen krijgen zij meer zin in het leven, hoop voor de toekomst en de kracht om daaraan te bouwen.

https://www.waddinxwijzer.nl/  Op Waddinxwijzer kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. Waddinxwijzer helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

https://vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl  Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW) behartigt de belangen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt hen in de uitvoering van hun taken.

https://www.cultuurhuysdekroon.nl/  De stichting Cultuurhuys De Kroon heeft als doelstelling voor een bloeiend cultureel centrum in Waddinxveen te zorgen. De missie van De Kroon is het bij elkaar brengen van Waddinxveners door een breed aanbod van kunst en cultuur. De Kroon is een plek waar je overdag een kopje koffie kunt drinken, een creatieve les kunt volgen of een boek kunt ophalen, maar waar je ook een avond uit kunt gaan, gezellig en dichtbij! Een plek waar je je thuis voelt, sociale contacten aanhaalt en impressies opdoet.

https://rijngouwe.lerenenwerken.nl/ Leerwerkloket Rijn Gouwe is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid van de arbeidsmarktregio’s Holland Rijnland en Midden-Holland. Hier kun je terecht met vragen over scholing en lerend werken. We geven advies op maat en helpen je in je zoektocht naar de juiste baan of medewerker. 

http://ondernemersplatformwaddinxveen.nl/  De algemene doelstelling van OPW is om een sterk ondernemersklimaat te realiseren. Dat doen we onder meer door ruimte te bieden voor netwerken en kennisdeling én met proactieve belangenbehartiging. Het OPW is de ultieme plek waar Waddinxveense ondernemers met elkaar in contact komen.

http://par-waddinxveen.nl/  De PAR Participatie Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen adviseert de gemeente Waddinxveen op het gebied van het Sociale Domein. Op dewebsite vindt u informatie over de PAR: activiteiten, adviezen, bijeenkomsten en vergaderingen. De PAR verzorgt de adviezen vanuit 4 kamers met elk hun eigen terrein: Jeugd, Opvoeding en Onderwijs / Veiligheid, Leefbaarheid en Wonen / Werk en Inkomen / Zorg en Welzijn.

https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vluchtelingenwerk-waddinxveen  De vrijwilligers en professionele beroepskrachten van VluchtelingenWerk begeleiden vluchtelingen in Waddinxveen. We begeleiden hen bij hun huisvesting, integratie en bij juridische vragen. Daarnaast geven we graag voorlichting en gastlessen over vluchten.

https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx  Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ.

https://welzijnzuidplas.nl/ Leven doe je samen. Wil je iets leuks doen? Wil je iets leren? Wil je helpen of kan Welzijn Zuidplas jou helpen? Welzijn Zuidplas is de welzijnsorganisatie voor jong en oud in Zuidplas. Onder Welzijn Zuidplas valt het jeugd- en jongerenwerk, het ouderenadvies, het mantelzorg steunpunt en het Vrijwilligers Informatie Punt. Ook werken de formulierenbrigade en de sociaal raadslieden vanuit Welzijn Zuidplas. 

carrieretijger.nl Carrièretijger biedt jou de informatie en inspiratie die je nodig hebt om je loopbaan te sturen. Zoek de opleiding die bij je past.Bereid je voor op studeren in het hbo. Of vind het beroep waar je nog niet van kon dromen toen je klein was, omdat je nog niet wist dat het bestond! Ontwikkel jezelf en ontdek je talenten in Functioneren. Lees in Carrière hoe je ervan profiteert. Ben je toe aan de volgende stap? Dan wordt het tijd om te solliciteren. Schrijf een puike sollicitatiebrief en cvverkoop jezelfovertuig de werkgever van je kwaliteitenen beantwoord lastige vragen met de STAR-methode.Ben je ingschreven bij Jobmaatje en wil je hulp bij het maken van een CV of soliciteren; neem dan contact op via de webbeheerder:  wm.waddinxveen@reconnact.nl

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/solliciteren/test Op de site van het UWV kan je zelf een aantal tests doen om te “ontdekken” waar je goed in bent, welk werk bij je past en hoe je het solliciteren aanpakt. 

https://rijngouwe.lerenenwerken.nl/sites/default/files/bestanden/publieke-content/Moeilijk-vervulbare-vacatures-2019.pdf  Op deze site vind je een overzicht van moeilijk vervulbare beroepen waar veel vraag naar is en waar je dus kansen kan maken.