Wie doet wat?

Om als “Stichting Jobmaatjes Waddinxveen” succesvol te kunnen zijn, dus om onze missie te kunnen uitvoeren, zijn er een aantal partijen die met elkaar samenwerken: Werkgevers, Werknemers, Jobmaatjes en Sponsors.

Werkgevers, de ondernemers in onze regio, zoeken werknemers om hun vacature in te vullen en het werk uit te voeren. Dat werk kan van korte of langere duur zijn, kan makkelijk of complex zijn; feit is dat er een vacature is en dat de werkgever die graag laat vervullen.

Werknemers zijn de werkzoekenden, dus diegenen die zo’n vacature zouden kunnen vervullen. Veel van de werkzoekenden weten om allerlei redenen niet of ze geschikt zijn, hebben twijfels, zijn onzeker, durven de drempel niet over om een werkgever direct te benaderen en zouden graag hulp/ steun willen van een onpartijdig hulpvaardig persoon die hen als “Jobmaatje” daarbij kan helpen.

Jobmaatjes zijn de personen die de werkzoekende en de werkgever succesvol bij elkaar brengt door te weten wat de werkgever precies verlangt voor het vervullen van de vacature en welke vaardigheden en soms dilemma’s de werkzoekende precies heeft.

Sponsors, donateurs, verleners van faciliteiten, ofwel onze “vrienden” zijn diegenen die support geven om onze missie te kunnen laten slagen.