Wie is projectleider Andéla de Wilde

Zo’n 5 jaar geleden begon ik als vrijwilliger bij ReconnAct om
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij hun
zoektocht naar werk. Met mijn HR-achtergrond hoopte ik als
jobmaatje iets voor een werkzoekende te kunnen betekenen.

Waarom vind ik werk belangrijk?
Met werken verdien je natuurlijk een inkomen, maar dat vind ik
niet het belangrijkste. Werken geeft waarde aan je bestaan, je
doet mee en telt (weer) mee in de maatschappij. Dat was voor mij
de reden me aan te melden bij ReconnAct: mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt helpen die afstand te overbruggen.
En als ik door slechts een beetje van mijn tijd daar een bijdrage
aan kan leveren, graag!

Wat zijn mijn ervaringen als jobmaatje:
Voor een werkzoekende betekende dit contact vaak veel: ik was niet alleen iemand die
hielp met het opmaken van ’t cv, met het oefenen van gesprekken of met het vinden van
geschikte stage- of werkplek, maar vooral iemand die de werkzoekende ‘zag’!
Aan de zijlijn staan, niet meedoen in de maatschappij door een beperking/handicap of
bijvoorbeeld door een migratieachtergrond kan leiden tot een gevoel van onzekerheid; je
trekt je terug, leeft in een klein wereldje en de kans dat je in een isolement belandt, is
groot. Contacten met iemand die je ‘ziet’, iemand die echt in jou geïnteresseerd is, kan je
hiervoor behoeden. Dus een klein beetje tijd van mij, levert veel op en niet alleen bij de
werkzoekende:-) Door vreugde te vermenigvuldigen, kun je deze delen (Pythagoras).

Van vrijwilliger naar projectleider voor Leusden:
De Gemeente Leusden wilde graag gebruik maken van de expertise van ReconnAct om
met behulp van vrijwillige jobmaatjes statushouders (vluchtelingen met een status =
verblijfsvergunning) naar enige vorm van werk te begeleiden. ReconnAct benaderde mij
met de vraag of ik dit jobmaatjesproject in Leusden wilde opzetten en coördineren. Daar
hoefde ik niet zo lang over na te denken. Ik meldde mij aan bij de Kvk met mijn bedrijfje
DeWildeMaatwerk en begon met deze, mijn eerste, opdracht.
Mijn ervaringen zijn zeker positief: er zijn veel vrijwilligers in Leusden waar ik een beroep
op kan doen en die zich graag als jobmaatje willen inzetten voor een statushouder; een
heel uitdagende taak!
Het naar werk begeleiden van een statushouder is nl. niet makkelijk: de communicatie, de
werkcultuur in Nederland, alle regeltjes hier; voor een statushouder is het echt opnieuw
beginnen! En dat valt niet mee! Bijvoorbeeld als je een goede baan had in je thuisland en
hier zwaar onder je niveau moet beginnen. Of als je een eigen bedrijf had en denkt hier
ook ‘even snel’ voor jezelf te kunnen gaan beginnen.
En wat te denken van potentiële werkgevers; hoe vind je hen, hoe bereik je hen en hoe
krijg je hen zo ver dat ze een statushouder een kans willen geven? Kortom: jobmaatje zijn
voor een statushouder kost tijd en doet een beroep op veel vaardigheden: geduld,
inlevingsvermogen, vasthoudendheid, maar het is erg dankbaar om te kunnen doen!
Zoals een jobmaatje in Leusden ’t zo mooi zei: ‘Ik heb altijd een eigen bedrijf gehad, kwam
nooit in aanraking met mensen uit andere culturen, mensen op een ander niveau. De
begeleiding van een statushouder kost veel tijd en energie, maar de contacten hebben me
zeker verrijkt’!

Wie is projectleider Andéla de Wilde