MENSEN KRIJGEN WEER ZELFVERTROUWEN

Marian Connotte (56) is projectleider van Jobmaatjes. Dat is ze om speciale redenen: ‘Ik vind het belangrijk dat mensen het beste uit zichzelf halen. Dat ze hun sterke punten zo goed mogelijk gebruiken. Daar help ik graag bij. Integriteit vind ik hierbij een belangrijke eigenschap. Afspraak is afspraak, daar sta ik voor. Ik wil met respect met mensen omgaan en de processen in het project goed bewaken.’

Een paar jaar geleden organiseerde Marian de Beursvloer in Soest, een evenement waarbij maatschappelijke behoeftes worden verhandeld: vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de breedste zin. ‘Stan Uyland was daarbij ook betrokken, hij zocht een projectleider voor ReconnAct, waarvan Jobmaatjes deel uitmaakt. Ik had wel eens van ReconnAct gehoord en het kwam mij sympathiek over. Ik ben zelfstandig ondernemer en het projectleiderschap van Jobmaatjes past daar goed in. Als Jobmaatje kunnen inwoners van een gemeente echt iets betekenen, een Jobmaatje is er echt voor jou, als werkzoekende. Helemaal op individuele basis. Dat is best bijzonder.’

Projectleider

Marian: ‘Als projectleider ben ik voornamelijk aan het faciliteren, ik zorg dat processen lopen zoals ze moeten lopen. Ik voer gesprekken met deelnemers, Jobmaatjes, vertegenwoordigers van gemeenten en andere organisaties – denk aan Meet&Discover, de Blauwe Paraplu, Stadslab en serviceclubs – en onderhoud ik de contacten met onze ambassadeurs. Ik kijk voortdurend met “Jobmaatjes-ogen” naar wat er om me heen gebeurt. Wie kan ik inzetten? Op welke manier kan dat? Wat heeft iemand nodig om tot bloei te komen? Verder onderhoud ik contacten met de landelijke organisatie van ReconnAct, communiceer ik over de resultaten, regel ik intervisie voor onze Jobmaatjes en laat ik interne trainingen verzorgen. Ik zou nog wel meer bedrijven en organisaties willen betrekken, meer allianties smeden. Maar ik kom nu eigenlijk al tijd tekort.’

Eigenschappen

Empathisch vermogen vindt Marian een belangrijke eigenschap van een Jobmaatje. ‘Een Jobmaatje moet oog, oor en aandacht voor iemand kunnen hebben. Goede vragen kunnen stellen. En zich uiteraard kunnen vinden in de doelen en aanpak van ReconnAct. Maar een Jobmaatje is geen boksbal, je moet ook grenzen kunnen stellen. Ervoor zorgen dat je niet iemands problemen gaat oplossen. Je werkt samen aan de verbetering van iemands situatie maar je loopt nooit voor die persoon uit. Deelnemers aan ons project hebben vaak te maken met een gebrek aan zelfvertrouwen. Daarin kun je iets betekenen door ze weer in hun kracht te zetten. Iedereen die zich herkent in bovenstaand profiel kan Jobmaatje worden. Je hoeft dus geen psycholoog of coach te zijn.’

Trots

In de afgelopen jaren heeft Marian al diverse deelnemers weer aan het werk zien gaan, of een opleiding zien beginnen. ‘Daar ben ik trots op. Mensen hebben dan weer vertrouwen in zichzelf gekregen, hun rug is weer recht en hun ogen twinkelen. We hebben ze geholpen een keuze te maken. Dat kan zelfs de keuze zijn om te stoppen met het project. Maar die keuze maken ze dan wel bewust. Met tot nu toe een slagingspercentage van 55% over twee jaar ben ik ook heel trots op alle Jobmaatjes die daaraan een bijdrage leverden.’